Velkommen til Botilbuddet Dalhoffsminde!

Dalhoffsminde er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejde Adler, og drives i henhold til lov om social service § 110.

Hvis du vil vide mere om hvad Dalhoffsminde er, skal du vælge "Om Dalhoffsminde" i hovedmenuen.

Hvis du vil vide, hvordan man kommer til at bo på Dalhoffsminde, skal du vælge "Henvendelse" i menuen til venstre.

Dalhoffsminde giver et varieret tilbud om bolig, bekæftigelse og aktiviteter.
Hvis du vil læse mere om de enkelte boafdelinger, skal du vælge "Afdelingerne" i hovedmenuen.

Hvis du vil vide mere om værkstederne og deres produktion, skal du vælge "Værkstederne" i hovedmenuen.