Hyttebyen

Hoptrup Hytteby blev indviet d. 16 April. Der er  bygget 8 hytter samt 1 fælleshus. Her er tilknyttet en Social vicevært. Hyttebyen er selvforvaltende efter almen boliglovens bestemmelser for “skæve boliger” og har et aktiv beboerråd. Beboerrådet afholder  møder fire gange årligt.