Takst

Dalhoffsminde er en selvejende institution under Arbejde Adler

Beregnet til midlertidig ophold

Dalhoffsminde er en selvejende institution under Arbejde Adler og drives i henhold til lov om social service § 110, der er beregnet til midlertidigt ophold for boligløse samt personer med særlige sociale problemer. Institutionen har driftsoverenskomst med Haderslev Kommune.

Dalhoffsminde blev oprettet af Landsforeningen Arbejde Adler på Slivsø 1 i Hoptrup i 1929 som institution for hjemløse. Stedet har gennem årene gennemgået omfattende renoveringer og ombygninger, så det i dag fremstår som en moderne institution med plads til 23 beboere. Ved ombygningerne er det lykkedes, at bibeholde bondegårdspræget.

I 1992 købte Landsforeningen ejendommen Hoptrup Hovedgade 44, hvor der i dag er udslusningsbolig for to bebeore.

I 1997 blev yderlige 4 udslusningsboliger oprettet i et socialt boligbyggeri i Haderslev.

Ved årsskiftet 2003-04 købte Landsforeningen Sønderjyllands Amts Forsorghjem på Marstrup Kirkevej 31 i Hoptrup og ombyggede stedet til en boinstitution for 19 personer. Yderlige 4 udslusningspladser er i skrivende stund under planlægning i den sydlige del af amtet.

31. December 2006 blev de tidligere amter nedlagt, og der blev indgået driftsoverenskomst med Haderslev Kommune.

Til de i alt 52 døgnpladser er der tilknyttet 31 fuldtidsstillinger fordelt på administration, pædagoger, sagsbehandler, nattevagter samt værksteds- og køkkenpersonale.