Værdier i samarbejdet

Samarbejdet vægter vi højt i vores opgave. Det være sig samarbejdet med og om beboernes videre muligheder, samt samarbejdet i tværfaglige kredse. Vi har i vores indskrivningskontrakter, som orienteres bopælskommune sendes senest 3 dage efter indskrivning, beskrevet forventninger i samarbejdet fra vores side. Vi udarbejder opholdsplaner, ASI Screening samt arbejdsevnevurderinger i samarbejde med beboerne.    

Bostøtte §110.       Arbejdsevnevurderingsskema.

Ligeledes fordre vi i vores samarbejdet de muliges kunst, for at få skabt muligheder for beboernes videre færd. På Dalhoffsminde arbejder vi på tværs af fagligheder det gøres løbende i teammøder, morgenmøder og personalemøder. Det gør vi for at sikre sammenhæng i vores arbejde. Her kan du læse om kerneopgaven og grundlaget.

Kerneopgaven.      Organisationsplan.