Takstfinaseret økonomi

Døgntaksten for ophold på Dalhoffsmindes døgntilbud er i  2019 fastsat til 1196 kr. Taksten betales af borgerens hjemkommune, regningen fremsendes månedsvis indtil borgeren udskrives fra tilbuddet.

Egenbetalingen 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Logi 89 kr. pr døgn  Kost inkl. vask  48 kr. pr døgn

Det er hjemkommunes opgave, at fastsætte borgerens egenbetaling. Kost betalingen opkræves direkte ved Borgeren. Der udarbejdes samtykkeerklæring med mulighed for træk i beboerens offentlige ydelse.

Udover døgnpladserne har Dalhoffsminde 6 udslusningspladser, her er der tale om borgere der bor i egen bolig, med støtte fra Dalhoffsminde. Tilbuddet aftales mellem Dalhoffsminde, borger og borgerens hjemkommune. Døgntaksten er  598 kr.

Under indskrivningen bliver borgeren beskæftiget i et af stedets beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103, her udbetales der 20 kr. pr. fremmødt time, og af dem skal der betales skat. Dette skal ikke modregnes i borgerens ydelser.