Vi tror på dig og dine kompetancer

Efter ankomst får du indenfor kort tid en samtale med en værkstedsassistent, hvor i sammen afklarer dine arbejdsmuligheder og arbejdssted.  Du behøver ikke at være faguddannet eller have særlige kvalifikationer, blot du har lysten til at indgå i arbejdsfællesskaber.  Du får udleveret arbejdstøj/værnemidler. Din arbejdstid planlægges i samarbejde med personalet. Du får udbetalt løn for de timer du arbejder. Udbetaling af din arbejdsdusør sker hver onsdag. Frihed fra arbejde aftales med dit arbejdssted. Sygdom meldes til arbejdssted eller dagvagt.