Hvad kan du forvente

Når du ankommer til Dalhoffsminde vil vi gerne have en samtale med dig om, hvem du er. I samtalen vil vi spørge ind til din fysiske og psykiske tilstand, om du tager medicin og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Du får efter samtalen en folder som beskriver rammerne for dit ophold, du kan downloade folderen Her. Efter samtalen vil du blive tildelt et værelse.

Din egenbetaling vil være: Logi 89 kr. pr. døgn. Fuld kost inkl. vask 48 kr. pr. døgn.

Kort efter indskrivningen vil vi med dit samtykke tage kontakt til din hjemkommune med henblik på, at få aftalt dit opholdsforløb på Dalhoffsminde. For at arbejdet med opholdsplanen skal lykkes får du tilknyttet en tovholder som hjælper, og støtter dig i dit forløb.

På Forsorgshjemmet Dalhoffsminde ønsker vi et stof- og alkoholfrit miljø. Vi reagerer derfor på aktivt misbrug, påvirkethed samt en mistanke herom. Vi søger en gensidig tillidsfuld åben dialog om misbrug og påvirkethed.

Medindflydelse og demokrati søger vi gennem den daglige samtalen og ved en gang i måneden, at afholde beboermøde. Her har alle mulighed for at tale om små og store ting som berører hverdagen.  Derudover inviteres en beboerrepræsentant til personalemøder.

Har du ønsker eller behov for særlig kost med hensyn til allergerner, religion eller andet er vi meget fleksible.

Vores seneste tilbagemelding fra kontrolbesøg kan du læse her.

Dalhoffsminde skal som mange andre håndterer og opbevare personfølsomme oplysninger efter gældende regler.

Vi har udarbejdet nedestående politikker og procedure for medarbejdere og beboere.

Personfølsomme oplysninger.